Proizvodi i usluge

Obiteljska tvrtka Fiona d.o.o. postojana je punih dvadeset godina, zapošljava 36 radnika, specijaliziranih za obavljanje usluga održavanja čistoće poslovnih prostora i okoliša. Posebno napominjemo da se radi o osoblju koje je obučeno za čišćenje, osposobljeno za rad na siguran način i za početno gašenje požara.

U radu koristimo suvremena tehnološka dostignuća koja zadovoljavaju najviše ekološke standarde.

Sredstva za čišćenje (Tana Profesional) posjeduju vodopravne dozvole, sigurnosno tehničke liste te su u skladu s normama kvalitete ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

Posjedujemo profesionalnu opremu i strojeve za rad koja je:

  • modernih performasi s obzirom na stupanj zaštite na radu, tehnologiju i ekonomičnost čišćenja svih materijala,
  • redovito servisirana, te
  • korištena sukladno uputama proizvođača.

Poslove koji nam se povjere obavljamo kvalitetno i stručno u skladu sa Zakonskim propisima i pravilima struke za svaku pojedinu uslugu te prema dogovorenom terminskom planu i zahtijevanoj satnici, a sukladno normama ISO 14001 standarda kvalitete ISO 9001:2004 i:2004 koje certifikate naša tvrtka posjeduje od kolovoza 2012.godine.

Uz redovna-povremena čišćenja želimo napomenuti da smo Vam u mogućnosti vršiti i sva generalna čišćenja prije samog otvaranja vašeg objekta-prostora u skladu sa dogovorom na području cijele Hrvatske.

Također obavljamo čišćenje ambulanta-poliklinika, i ostalih zahtjevnih prostora, a posebno možemo vratiti stari sjaj na Vašim istrošenim kamenim i ostalim tvrdim podnim površinama.

Želja nam je biti i Vaš poslovni partner dokazati da smo ozbiljan partner sa ljudskim potencijalom, iskustvom i namjerom da povjereni nam posao odradimo kvalitetno uz korektnu cijenu.

Kontakt

Adresa: Braće Radić 75, 42 000 Varaždin, Hrvatska

Telefon/Fax: +385 42 232 400

E-mail: info@fiona.hr

* - obavezna polja